cover diensten

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financien naar behoren te regelen. Die kan diverse oorzaken hebben, zoals fysieke of psychische problemen, laaggeletterdheid of verslaving. Ook het hebben van problematische schulden is een reden voor bewindvoering.

Meer over bewindvoering

Wat is mentorschap?

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen ( belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het gaat om dementerende, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

Meer over mentorschap