Molenkamp_Kantoor2014_DSC4974

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën naar behoren te regelen. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals fysieke of psychische problemen, laaggeletterdheid of verslaving. Ook het hebben van problematische schulden is een reden voor bewindvoering. De wettelijke grondslag van bewindvoering is te vinden in het burgerlijk wetboek ( boek 1 Titel 19BW ) en heeft tot doel om het vermogen, geld en goederen, te beschermen. Wanneer iemand zelf niet goed meer in staat wordt geacht zijn financiële zaken te behartigen wordt dit deel overgenomen door de bewindvoerder. Bewindvoering gaat dus alleen om geldzaken.

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de rechtbank in uw omgeving. U kunt dit verzoek zelf indienen, maar ook iemand uit uw directe omgeving kan dit verzoek indienen. De rechtbank wijst geen beschermingsbewindvoerder aan. Die moet u eerst zelf benaderen. Als de bewindvoerder en u contact hebben gehad en met elkaar "door willen gaan" geeft de bewindvoerder een bereidverklaring af en stuurt dit samen met de "aanvraag tot onderbewindstelling van de goederen" naar de rechtbank. De rechtbank zal u dan oproepen om uw verzoek toe te lichten. Hierbij is ook de bewindvoerder aanwezig. Indien iemand uit uw omgeving de aanvraag heeft ingediend zal die persoon ook worden opgeroepen door de rechter.
De rechter beslist of er een bewindvoerder wordt aangesteld. 

 
Hoe eindigt een bewind?
Als uzelf en/of de bewindvoerder bewindvoering niet meer nodig vindt, kan een verzoek tot opheffing van het bewind worden ingediend bij de rechtbank. De rechter beslist of het bewind wordt opgeheven.

Meer weten?
www.rijksoverheid.nl zie o.a. de brochure Bewindvoering, Mentorschap, Curatele
www.rechtspraak.nl zie aanbevelingen meerderjarigenbewind

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?